ZDAY

Technologia Flutter

Aplikacja pozwala w dowolnym momencie powtarzać materiał i uzupełniać wiedzę. Lekcje wideo, nagrane przez nauczycieli, tłumaczą materiał w prosty, przyjazny sposób.

Aplikacja ZDAY to także nowoczesne narzędzie wspomagające proces wczesnej diagnostyki zaburzeń dyslektycznych.