Interested in our services? Contact us and let us bring your mobile app idea to life!

 

Łukasz: +48 510 978 401
Wojtek: +48 694 565 631
biuro@thecodebrothers.pl

 

Street: Plac 11 Listopada 5/10
Postcode: 41-103
City: Siemianowice Śląskie

 

THE CODE BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-103) przy ul. Plac 11 Listopada 5/10, NIP 643-177-69-32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947099, której akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez:

 

Łukasz Koszentka – Prezes zarządu,
Wojciech Warwas – Członek Zarządu

    Write to us

    We will reply in 24 hours